Quyết định 65/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Nam Định

đơn giá nhân công tỉnh nam định năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nam Định năm 2022 ban hành theo Quyết định số 65/QĐ-SXD. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định từ ngày 28/04/2022. Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định 67/QĐ-SXD. Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Nam Định mới nhất năm 2022

Cơ sở Quyết định 65/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Nam Định năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định ban hành theo Quyết định số 65/QĐ-SXD;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nam Định

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công ca máy trong quản lý đầu tư xây dựng

Quyết định 65/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nam Định

Đơn giá nhân công Nam Định được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý II năm 2022. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Khu vực I gồm : TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc

Khu vực II: gồm các huyện còn lại

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Nam Định năm 2022 Quyết định 67/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 29/04/2022. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Nam Định

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Nam Định bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định số 65/QĐ-SXD ; Hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 13/TT-BXD Bộ xây dựng

Nội dung Quyết định số 65/QĐ-SXD giá nhân công xây dựng tỉnh Nam Định năm 2022 xem tại đây

"<yoastmark

Phần mềm dự toán ETa đã cập nhật đầy đủ đơn giá nhân công và bảng tính giá ca máy. Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Nam Định. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Nam Định liên hệ Mr Duy 0965635638

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Thái Nguyên năm 2022 Xem TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Nam Định năm 2021 xem Tại đây

https://youtu.be/FZ4PwX-7Ov4

Gọi điện thoại
0965.635.638