Công trình cấp 1 2 3 4 là gì

Công trình cấp 1 2 3 4 là gì

Công trình cấp 1 2 3 4 là gì được quy định ở đâu. Để hiểu công trình cấp 1, công trình cấp 2, công trình cấp 3, công trình cấp 4 là gì… chúng ta sẽ phải xuất phát từ khái niệm cấp công trình là gì?

Công trình cấp 1 2 3 4 là gì Quy định ở đâu

Theo điều 2 Thông tư 06/2021/TT-BXD phân cấp công trình là một cách thức phân nhóm công trình theo 1 trong 2 khía cạnh sau:

  • Quy mô công suất và tầm quan trọng: Quy định trong Phụ lục 01 của Thông tư. Áp dụng cho từng công trình độc lập hoặc một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghề gồm nhiều hạng mục thuộc dự án đầu tư
  • Loại và quy mô kết cấu: Quy định trong Phụ lục 02 của Thông tư. Áp dụng cho từng công trình độc lập thuộc dự án đầu tư theo các loại kết cấu

Phân loại công trình xây dựng

Công trình xây dựng hiện nay được chia thành 5 loại gồm:

  • Công trình dân dụng ( công trình sử dụng cho mục đích dân dụng )
  • Công trình công nghiệp ( sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp )
  • Công trình giao thông ( Phục vụ giao thông vận tải )
  • Công trình hạ tầng kỹ thuật ( cung cấp cơ sở tiện ích hạ tầng kỹ thuật )
  • Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn ( phục vụ mục đích thủy lợi )

Phân loại công trình dân dụng cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4

Tuy nhiên, về cơ bản, tất cả đều được chia thành 5 cấp: cấp đặc biệt, cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4. Vậy mỗi một cấp công trình có gì khác nhau?

– Công trình dân dụng cấp đặc biệt: có chiều cao >200m, số tầng > 50, nhịp kết cấu lớn nhất (m) >200

– Công trình dân dụng cấp 1: có chiều cao > 75 đến 200m, số tầng từ 25-50, tổng diện tích sàn >30.000m2; Số tầng ngầm >=5, độ sâu ngầm (m) >18, nhịp kết cấu lớn nhất (m) 100 -200

– Công trình dân dụng cấp 2: có chiều cao >28 đến 75m, số tầng từ 8-24, tổng diện tích sàn >10.000m2 đến 30.000m2; Số tầng ngầm từ 2 đến 4, độ sâu ngầm (m) từ 6m đến 18m, nhịp kết cấu lớn nhất (m) 50 -100

– Công trình dân dụng cấp 3: có chiều cao > 6 đến 28m, số tầng từ 2-7 tổng diện tích sàn >1.000m2 đến 10.000m2; Số tầng ngầm 1, độ sâu ngầm (m) <6, nhịp kết cấu lớn nhất (m) 15-50

– Công trình dân dụng cấp 4: có chiều cao <= 6m, số tầng cao 1, tổng diện tích sàn < 1.000m2, nhịp kết cấu lớn nhất (m) < 15m

Video hướng dẫn Phân cấp công trình và quản lý hoạt động xây dựng mới nhất

Xem thêm một số bài viết liên quan

Dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư  XEM TẠI ĐÂY

Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án XEM TẠI ĐÂY

Gọi điện thoại
0965.635.638