Hệ số luân chuyển ván khuôn

luân chuyển ván khuôn

Hệ số luân chuyển ván khuôn mới nhất năm 2022 Theo định mức sử dụng vật liệu ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD; Ván khuôn được sử dụng thế nào với bê tông đổ tại chỗ:

Hệ số luân chuyển ván khuôn trong thi công

 • Ván khuôn gỗ chỉ được dùng gỗ nhóm VII, nhóm VIII.
 • Gỗ làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ sử dụng luân chuyển 5 lần bình quân cho các loại gỗ, cho các loại kết cấu bê tông, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 13%. Riêng ván khuôn, nẹp gông làm bằng gỗ thông, từ lần thứ 2 trở đi được bù hao hụt 20%.
 • Gỗ chống ván khuôn bê tông sử dụng 10 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu.
 • Trường hợp dùng tre chốngván khuôn thì 1 cây gỗ 10×10 cm dài bình quân 7m thay bằng 2 cây tre d=8cm và tre luân chuyển 3 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu.
 • Nếu dùng sắt U, I thay gỗ làm cây chống thì cứ 1 cây gỗ 10×10 cm dài bình quân 7m được thay bằng một thanh thép U, I tương ứng nhưng phải luân chuyển 250 lần không bù hao hụt.

Hệ số luân chuyển cho các loại ván khuôn

Đinh các loại và dây buộc ghi trong bảng định mức không phải sử dụng luân chuyển

hệ số luân chuyển ván khuôn

Trừ một số trường hợp đặc biệt, hệ số lần luân chuyển ván khuôn quy định như sau:

 • Ván khuôn thân mố, thân trụ, mũ mố, mũ trụ cầu, hầm lò được sử dụng luân chuyển 4 lần; Từ lần thứ 2 trở đi được bù hao hụt 3%.
 • Ván khuôn dùng đổ bê tông các công trình thủy công (như ván khuôn ống xi phông); Thì được sử dụng luân chuyển 3 lần không bù hao hụt.
 • Tất cảcác loại gỗ: gỗ tròn, gỗ hộp, ván dùng làm sàn để vật liệu, cầu công tác, sàn đạo, palê,… Phải sử dụng luân chuyển 8 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 15% so với lần đầu.
 • Tà vẹt chồng nề phải sử dụng luân chuyển 24 lần, không có bù hao hụt.
 • Hệ khung treo, giá đỡ bằng thép phải sử dụng luân chuyển 100 lần, không có bù hao hụt.
 • Các loại bu lông, đinh đỉa, đinh Crăm pông dùng trong ván khuôn, cầu công tác,… sử dụng luân chuyển 19 lần; từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 3% so với lần đầu.
 • Thép và tôn dùng làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ cho các loại kết cấu phải luân chuyển 80 lần; Không có bù hao hụt (trừ ván khuôn kim loại hầm).
 • Ván ép công nghiệp làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ cho kết cấu sàn mái; Xà dầm giằng phải sử dụng luân chuyển 5 lần không có bù hao hụt; Cho kết cấu tường, cột phải sử dụng luân chuyển 8 lần không có bù hao hụt.
 • Ván ép phủ phim làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ cho kết cấu sàn mái; xà dầm giằng phải sử dụng luân chuyển 7 lần không có bù hao hụt; cho kết cấu tường, cột phải sử dụng luân chuyển 10 lần không có bù hao hụt.
 • Ván khuôn nhựa làm ván khuôn đúc bê tông tại chỗ sử dụng luân chuyển 30 lần. (cho kết cấu sàn mái; xà dầm giằng) và 35 lần (cho kết cấu tường, cột), không bù hao hụt.

Một số bài viết liên quan cách tính hệ số luân chuyển ván khuôn

Một số quy định trên sẽ giúp bạn có được cơ sở khi cần phải xây dựng thành phần hao phí cho công tác có sử dụng ván khuôn mà chưa được ban hành trong định mức dự toán hoặc đã ban hành nhưng chưa phù hợp.

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Top 5 phần mềm dự toán xây dựng miễn phí

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn xác định thuế GTGT 8% 10% theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP | Dự toán xây dựng công trình

https://youtu.be/oHQhn_X6EL0 

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Xem buổi học tham khảo tại đây

Gọi điện thoại
0965.635.638