Đơn giá Khảo sát tỉnh Thái Bình Quyết định 1541/QĐ-UBND

Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình Quyết định 1541/QĐ-UBND

Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình Quyết định 1541/QĐ-UBND ngày 20/7/2022. Gồm phần Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Sửa chữa. Đơn giá nhân công Quyết định 04/QĐ-SXD ngày 11/1/2022. Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2022 ban hành theo Quyết định số 05/QĐ-SXD ngày 14/01/2022;

Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình Quyết định 1541/QĐ-UBND năm 2022

Căn cứ ban hành Bộ đơn giá khảo sát công trình tỉnh Thái bình năm 2022

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

3. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

4. Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng ban hành bộ định mức xây dựng công trình

Quyết định số 04/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Thái Bình

Đơn giá nhân công Thái Bình được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Đơn giá nhân công ban hành được chia thành 2 khu vực áp dụng

Khu vực I: Thành phố Thái Bình

Khu vực II: các huyện còn lại

Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với khung đơn giá nhân công, nhóm nhân công, hệ số cấp bậc nhân, phương pháp tính nhân công phù hợp với Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Đơn giá khảo sát tỉnh Thái Bình năm 2022

Đơn giá xây dựng tỉnh Thái Bình quyết định 1541/QĐ-UBND
Đơn giá xây dựng tỉnh Thái Bình quyết định 1541/QĐ-UBND

Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2022 Quyết định 05/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Thái Bình năm 2022 theo Quyết định số 04/QĐ-SXD ngày 14/1/2022. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Gia Lai

Căn cứ xác định giá ca máy Thái bình gồm

Định mức chi phí theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

Nội dung Quyết định số 04/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Thái Bình năm 2021 xem tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Thái Bình năm 2022

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Đơn giá xây dựng tỉnh Thái Bình Quyết định 1541/QĐ-UBND Xem Tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Thái Bình  liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Thái Bình năm 2022 Xem Tại đây

https://youtu.be/u53p99brYBc

Gọi điện thoại
0965.635.638