Đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ

đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ

Phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ mới nhất năm 2022. Bài viết này chúng ta cùng nhau tìm hiểu quy trình đấu thầu qua mạng. Căn cứ xác định theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ

1. Trường hợp áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 29 Luật Đấu thầu 2013, các trường hợp áp dụng phương thức 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ bao gồm:

– Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

– Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Trong đó:

– Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự.

– Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

2. Quy trình đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ 

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, quy trình đấu thầu chi tiết gốm các bước sau:

Bước 1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

– Lựa chọn danh sách ngắn (nếu cần thiết): nhằm lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu;

– Lập hồ sơ mời thầu;

– Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Bước 2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

– Mời thầu:

+ Thông báo mời thầu được áp dụng đối với trường hợp không tiến hành thủ tục lựa chọn danh sách ngắn; hoặc

+ Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn.

– Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

– Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

– Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu:

+ Được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu; hoặc

+ Bên mời thầu mở hồ sơ trước thời điểm đóng thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở thầu.

Bước 3. Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm:

– Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

– Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

– Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Bước 4. Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu, bao gồm:

– Mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu trong danh sách được duyệt:

+ Mở hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất về tài chính.

+ Yêu cầu đại diện từng nhà thầu tham dự mở hồ sơ xác nhận việc có hoặc không có thư giảm giá kèm theo hồ sơ đề xuất về tài chính của mình;

– Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính;

– Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính;

– Xếp hạng nhà thầu.

Bước 5. Thương thảo hợp đồng.

Bước 6. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Bước 7. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Một số bài viết khác liên quan Quy trình đấu thầu qua mạng năm 2022

Hoặc gửi Email duydangduc93@gmail.com để được nhận tài liệu

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG THI CÔNG xây dựng năm 2022 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp Nghị định thông tư về xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Mẫu hồ sơ mời thầu Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 XEM TẠI ĐÂY 

Xem chi tiết tại đây

 

 

Gọi điện thoại
0965.635.638