Chào hàng cạnh tranh áp dụng gói thầu dưới 5 tỷ đồng

Chào hành cạnh tranh áp dụng gói thầu dưới 5 tỷ đồng

Chào hàng cạnh tranh áp dụng gói thầu dưới 5 tỷ đồng hay 2 tỷ đồng. Được Quy định chi tiết tại Nghị định thông tư Luật đấu thầu nào mới nhất.

Chào hàng cạnh tranh áp dụng gói thầu dưới 5 tỷ đồng hay 2 tỷ

Căn cứ Luật đấu thầu 22/2023/QH15 quy định chi tiết về hình thức, phương thức, trình tự, thủ tục, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, đấu thầu qua mạng

Điều 24. Chào hàng cạnh tranh

Chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

2. Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

3. Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt;

4. Gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp, trong đó nội dung xây lắp đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều này.

Xem thêm các bài viết liên quan Các nội dung lựa chọn nhà thầu qua mạng

Những sai sót khi lập dự toán xây dựng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

So Sánh Luật đấu thầu năm 2023 và 2013 XEM TẠI ĐÂY

Trường hợp chỉ định thầu năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Nhà thầu phụ được thực hiện bao nhiêu phần trăm gói thầu XEM TẠI ĐÂY

Nếu trong HSMT có quy định được phép sử dụng nhà thầu phụ với tỷ lệ a% nhưng nhà thầu lại không kê khai. Thì nhà thầu phụ chỉ được đảm nhiệm không quá 10% giá trị hợp đồng. 

Quy trình mua sắm trực tuyến năm 2024 Nghị định 24/2024/NĐ-CP XEM TẠI ĐÂY

Gọi điện thoại
0965.635.638